โปรโมชั่นประจำเดือน กรดฟอสฟอริก และ คลอรีน รายละเอียดเพิ่มเติม โทร.02-5164342